Actueel - Publiek

Categorie: Actueel - Publiek (Sectie: Publiek - Nieuws)

Met (lokaal) flink wat (onweers)buien is de zomer begin september zo goed als uitgeluid. En dat betekent ook vaak einde vakantie en ‘kortere’ dagen. Met het korten van de dagen breekt voor de AKG-molenaars het drukke bakseizoen weer aan. Evenzo een nieuw seizoen van Heel Holland bakt, dat net als vorige edities weer extra klanten naar de molenwinkel lokt. De vraag naar molenmeel zet onverminderd voort, en de nieuwe oogst is inmiddels weer van het land. De Nederlandse consument wordt zich steeds meer bewust van gezond eten, en vraagt steeds vaker naar lokaal geteelde ingrediënten.
Het AKG bereid zich voor op het 40 – jarig bestaan van het beroepsgilde. In dat jaar zal ze zich nog krachtiger positioneren als het gilde waarin vakmolenaars hun krachten hebben gebundeld en het merk 'AKG' als unique selling point naar buiten dragen. Zo zal onder andere eenmalig weer een papieren uitgave van Van Haver tot Gort worden uitgebracht, met een groot scala aan artikelen voor de bakklanten van de molenaars. De molenaars van het AKG staan weer voor u klaar (hier op de foto tijdens de jaarvergadering in Nijmegen).

 

Tijdens de voorjaarsvergadering in Schiedam heeft het AKG twee nieuwe  'Gezel-molenaars' verwelkomd. De molenaar is geballoteerd op de molen waar hij werkzaam is en van waaruit de maal- en winkelactiviteiten worden geëxploiteerd. De ballotagecommissie bestaat uit een drietal 'oude meesters', die op basis van verschillende aspecten beoordelen of de molenaars het predicaat 'Gezel' waardig zijn. Molenaar Kirsten Hoeke-van Dongen is de nieuwe gezel-molenaar op molen De Maagd in Hulshorst en treedt daarmee in de voetsporen van oud meestermolenaar Gerard Amersfoort, die de molen daarvoor heeft bemalen. Michel Dellebeke is in dienst bij Brassers Molen in Biggekerke en als gezel nu mede verantwoordelijk voor de continuïteit binnen het familiebedrijf van Brasser onder toeziend oog van Sjaak Brasser.

 


Foto's : de certificaten 'Gezel-molenaar'  worden door
H. Titulaer overhandigd aan Kirsten (L) en door B. van der Voet aan Michel (R) 

 

Tijdens de voorjaarsvergadering in Nijmegen heeft het AKG drie nieuwe 'Gezel-molenaars' kunnen benoemen.
De molenaars zijn geballoteerd op de molen waar zij werkzaam zijn en van waaruit zij de maal- en winkelactiviteiten exploiteren.
De ballotagecommissie bestaat uit een drietal 'oude meesters' die, op basis van verschillende aspecten, beoordelen of de molenaars het predicaat 'Gezel' waardig zijn.

Christian Pfeiffer maalt op de, reeds aangesloten molen, De Vriendschap te Weesp.

Theo de Rooij is molenaar op De Vrijheid in Schiedam, de molen waar het AKG ooit begon. Molen De Vrijheid is nu weer tot de gelederen van het AKG toegetreden.

Jan Spruit tenslotte is geballoteerd op molen De Roos te Delft.

Foto: de drie nieuwe AKG-gezellen, van links naar rechts:
Jan Spruit, Theo de Rooij en Christian Pfeiffer

Kees Scherjon 

Op 7 augustus is molenaar Kees Scherjon overleden. Kees was een gewaardeerd gezel molenaar binnen het AKG op molen D' Olde Zwarver te Kampen. Kees voelde zich, na het aanmelden voor de opleiding tot vrijwillig molenaar, al snel aangetrokken tot de molen D'Olde Zwarver waar hij in 2003 als molenaar begon. Kees behaalde in 2009 het certificaat van vrijwillig molenaar.

Zijn motto was: je bent wel vrijwilliger maar dat is niet vrijblijvend. Dat kwam bij Kees ook duidelijk tot uiting in zijn betrokkenheid bij de molen. Hij verdiepte zich meer en meer in het molenaarsvak en volgde met succes de cursus Ambachtelijk Korenmolenaar. Kees is na het behalen van het certificaat door het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde toegelaten als gezel.

Enige tijd terug bereikte ons het bericht dat het niet goed ging met Kees, en zijn aanwezigheid werd op vergaderingen bijzonder gemist. Een toegewijd vakman is helaas niet meer onder ons en we zullen Kees als kundig molenaar, maar bovenal als hartelijke collega erg missen.

We wensen Bea, zijn kinderen en kleinkinderen en verdere familie veel sterkte toe.

 

November 2014 - De hele discussie rondom brood is gelukkig weer wat naar de achtergrond verschoven, en de consumenten blijven vertrouwen houden in het feit dat brood een dagelijkse levensbehoefte is. Na een lange hete periode, wordt het in november weer wat koeler en dat is in de molenwinkels weer te merken. Er wordt weer volop gebakken. De vraag naar molenmeel is weer rijzende, en consumenten weten de weg naar een eerlijk product weer te vinden. De vraag naar spelt is onverminderd, en de verwachting is dat pas in 2015 voldoende beschikbaar zal zijn. Er is dus niet sprake van een hype, maar van een blijvende vraag. Nieuwe oude granen dienen zich ook aan, zoals bijvoorbeeld Eenkoorn en Emmer. Het AKG zal zich meer en meer profileren als het gilde waarin vakmolenaars hun krachten hebben gebundeld. Zij hebben de kennis en voldoen aan verplichte wet- en regelgeving in het kader van de productie van consumptiemeel. Om zich te blijven onderscheiden, is het meer en meer van belang het merk 'AKG' als unique selling point naar buiten uit te dragen.
U hoort nog van ons!

 

 

 

Op Nationale Molendag ontving vrijwillig molenaar Jan van Riet
de onderscheiding behorende bij
de benoeming tot
Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Jan van Riet is met de standerdmolen in Oploo aangesloten bij het AKG,
en draait ook met de watermolen te Oploo.

Burgemeester Sijbers reikte hem de versierselen uit, behorende bij een
Koninklijke Onderscheiding, voor 40 jaar vrijwilligerswerk, waarvan 29 jaar als molenaar.

Van Riet is ook initiatiefnemer en bestuurslid van de Stichting Graancirkel, die zicht richt op het telen van lokale spelt. 

 

100 procent volkoren
Het Voorlichtings-bureau Brood is de promotie-campagne 'Volkoren is altijd goed' gestart. Op
www.volkorenisaltijdgoed.nl vindt u alles over volkoren. Waarom willen we heel Nederland beter kennis laten maken met volkoren? En waarom is volkoren altijd goed, wat je ook doet?
Het antwoord is simpel: volkoren is bijzonder brood. Het wordt namelijk gemaakt van de héle graankorrel. Daarin zitten nu net de meeste vezels, vitamines en mineralen. En het is ook nog eens lekker. Daar voelt je lijf zich dus goed bij!
Uiteraard vindt u bij de molenaar van het AKG ook het 100% volkorenmeel.

‘Van brood wordt je groot’…..een uitdrukking die al net zolang wordt gebezigd als ‘Meel haal je op de molen’. Het dagelijks brood, of het nu wordt gebakken door de ambachtelijke warme bakker of door u zelf, is de laatste maanden een aantal keren minder positief in het nieuws geweest. Zo zouden tarwegluten slechte gluten zijn, volgens een Amerikaanse hype die overgewaaid is. En zou in broodverbetermiddel mensenhaar verwerkt zijn. Eerstgenoemde is echter niet op wetenschappelijk onderzoek gebaseerd en laatstgenoemde is bij wet verboden. De supermarkten hebben hun hand overspeeld door brood te verkopen waar slechts een klein deel spelt in zit. Klanten zijn in grote getale zelf hun speltbrood gaan bakken, zodat ze weten dat ze daadwerkelijk speltbrood eten. Er is geen enkele twijfel mogelijk dat brood voorziet in een dagelijkse levensbehoefte. Dat het vertrouwen daarin niet is verminderd, blijkt wel uit het feit dat klanten de molenwinkels weer goed hebben weten te vinden voor eerlijke producten en goede adviezen. Ook in 2014 staat de molenwinkel van uw AKG-molenaar weer klaar voor u, want meel en meer haal je op de molen en van gezond brood word je nog steeds groot.

 

Tijdens de najaarsvergadering heeft het AKG een certificaat voor 'Gezel-molenaar' uitgereikt aan de heer W. van Ommeren. Van Ommeren maalt op molen 't Vliegend Hert te Brielle, van waaruit de maal- en winkelactiviteiten worden geëxploiteerd. Tijdens dezelfde vergadering heeft het AKG het certificaat van 'Meester-molenaar' uitgereikt aan haar voorzitter Maarten Dolman (al geruime tijd 'Gezel-molenaar' op De Windhond in IJsselstein). Tevens is Herman Schippers namens het AKG bedankt voor zijn bewezen diensten als in het bestuur. Herman Schippers zal ten behoeve van diverse AKG-brede projecten nog aan het bestuur verbonden blijven.

Op de foto's:

Afscheid voorzitter AKGGezel-certificaat voor Wim van Ommeren (links)

          Afscheid van voorzitter Herman Schippers (L)     Wim van Ommeren (L) nu Gezel-molenaar

Maarten Dolman (R) ontvangt het certificaat voor Meester-molenaar

De voorzitter van het AKG, Maarten Dolman (R), ontvangt het certificaat voor Meester-molenaar

Trotse molenaar met prijsOp vrijdag 21 maart, de dag waarop de lente begint, is op de molenplaats de duurzaamheidsprijs aan het IJsselsteinse korenmolenbedrijf uitgereikt. Het bestuur van de molen is er, samen met de molenaarsfamilie, in geslaagd om een eeuwenoud ambacht om te zetten in een professioneel bedrijf waarbij de uitgangspunten van duurzaam ondernemen de basis vormen voor continuïteit en ondernemersvisie. De begrippen ´lokaal´ en ´draaien op de wind` zijn de kernwaarden waarop de prijs dit jaar is toegekend. Dat laat zich ook mooi zien in deze film. De IJsselsteinse meelproducten zijn inmiddels befaamd in het hele land wat mede ervoor zorgt dat de duurzaamheid toekomstbestendig is. Om 14.00 uur ging de wisseltrofee voor 'duurzaam ondernemen', die vorig jaar naar de Vermaat Groep ging, naar De Windotter. De trofee krijgt een eervolle plaats in de theekoepel. Molenaar en bestuur zijn bijzonder trots dat zij de prijs in de wacht hebben gesleept en willen dat graag delen met alle IJsselsteiners. En dat kon natuurlijk niet zonder versgebakken pannenkoeken van het meel van De Windotter. Op vrijdag 21 maart vanaf 14.00 uur kon iedereen het mee vieren en kennis maken met de duurzame molen!

Van één van de AKG-molenaars is op 22 maart 2015 een korte film uitgezonden in het programma
Mijn Leven Mijn Gezondheid (RTL4).
Voor de mobiele Internetters: de film vergt een download van ca. 350MB. 

AKG-molenaar van der Voet van molen 'Op Hoop van Beter' te Ingen is 15 maart 2014 onderscheiden met het Certificaat van Verdienste. Deze onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt door vereniging De Hollandsche Molen aan personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor het behoud en het gebruik van molens.
Molenaar van der Voet (tweede van links op de foto) is al vele jaren secretaris van het Ambachtelijk Molenaars Gilde.
Het AKG is bijzonder trots op haar secretaris.

Oorkonde secretaris AKG

Ballotage De Hoop - BunschotenTijdens de voorjaarsvergadering van het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde te Arnhem op 27 mei jl. zijn een tweetal nieuwe molens toegetreden tot het AKG. De molenaars zijn geballoteerd als ‘gezelmolenaar’ en hebben hun proeve van bekwaamheid afgelegd tegenover de ballotagecommissie (bestaande uit 3 meester-molenaars).
Molen De Hoop te Bunschoten wordt bemalen door Jan Vermeulen.
Na enige tijd als aspirant-lid aangesloten te zijn geweest, mag de molen voortaan het schild van het AKG dragen als volwaardig lid.Ballotage Kijkduin - Schoorl


Voorts zijn voor het eerst zijn twee molenaars op één molen geballoteerd. Het betreft Fred Prins (voorheen van De Walvisch te Schiedam) en John  Bruin.


Zij zullen molen Kijkduin te Schoorl exploiteren.
Met de aansluiting van deze twee molens is het AKG weer uitgebreid vertegenwoordigd in Noord-Holland en Utrecht.
Tevens is molenaar Kees Scherjon van molen d’Olde Zwarver (een reeds bij het AKG aangesloten molen) te Kampen met succes geballoteerd en ontving het certificaat gezelmolenaar.