Publiek - Nieuws

Sectie: Publiek - Nieuws

Kies een nieuws rubriek vanuit de onderstaande lijst, en kies vervolgens een artikel om te lezen.

 

Op 5 november 2018, tijdens de najaars-ledenvergadering in Hulshorst, ontvingen twee voormalige aspirant-leden van het AKG, nadat zij eerder al een succesvolle ballotage hadden doorlopen, het certificaat van gezel. Dat zijn Adri Kamp en Sven Verbeek. Sven en Adri hebben aangetoond de machine -die hun molen is- te beheersen en een mooie zak meel te kunnen malen, die voldoet aan alle eisen die daar wat betreft bakkwaliteit en gezondheidsaspecten aan gesteld kunnen worden. Daarbij hebben zij ook laten zien hun bedrijf op orde te hebben als het gaat om hygiëne en administratie. Dat is voorwaar een mooie prestatie, die gelukkig elk jaar wel door enkele aspirant AKG-leden wordt geleverd en die hen ook het felbegeerde en mooie metalen schild oplevert dat als teken van hun vakmanschap in of aan de molen mag worden opgehangen. Als het dan ook nog gezellen betreft die relatief jong van jaren zijn, dan is dat dubbel feestelijk, want juist zij hebben gelegenheid om zich het vak helemaal eigen te maken, het straks door te geven aan een volgende generatie en zo voor continuïteit te zorgen. 

 

Adri Kamp (43) - molen De Arend in Terheijden (NB)


Adri, geboortig uit Waspik, las zo’n tien jaar geleden in de krant over het molenbedrijf van Herman Schippers, die op dat moment voorzitter van het AKG was maar ook een opvolger zocht voor het molenaarsbedrijf dat hij in Terheijden had opgebouwd. Op dat moment werkte Adri in opdracht van een kunstenaar aan de constructieve uitvoering van diens objecten; hij had een opleiding genoten als meubelontwerper. Werk noch opleiding had Adri dus voorbestemd tot molenaar, maar een eerste bezoek aan molen De Arend deed hem andere dingen zien en trok hem over de streep. Hij wilde molenaar worden. Adri begon met vegen, meldde zich aan bij het Gilde van Vrijwillige Molenaars om de basisopleiding te gaan volgen, hielp op nog wat andere manieren als vrijwilliger mee en van het een kwam het ander: op 1 januari 2014 nam hij het bedrijf officieel van Herman over.
Inmiddels zwaait Adri met succes de scepter op de molen, terwijl Herman nog gedurende enkele dagdelen per week meehelpt.
Gevraagd naar zijn ambities voor de toekomst zegt Adri, die zijn bestaan en zijn geluk gevonden heeft in de molen, dat hij hoopt het te kunnen blijven volhouden zoals het nu loopt. Want de toekomst is onzeker en veel dingen heb je niet in de hand. Maar als het aan hem ligt, blijft de Arend nog heel lang een malende korenmolen. 

 

Sven Verbeek (36) – molen De Hoop in Veen (NB)     .


Sven groeide op in Dussen en werd al vanaf zijn kinderjaren geboeid door molens. Op ongeveer achtjarige leeftijd bracht hij een bezoek aan een poldermolen, de Noordeveldse molen in zijn woonplaats, waarbij het majestueuze houten onderwiel dat hij daar zag (ruim 6 meter in diameter) een blijvende indruk op hem maakte. Ook hij ging, zo gauw dat kon, lessen volgen bij het Gilde van Vrijwillige Molenaars en kwam zo op de korenmolen van Woudrichem terecht. Van daar naar het dorp Veen, waar een molen stond die wel vaak draaide maar niet kon malen, was maar een kleine afstand. Een restauratie in 2010 maakte die molen weer maalvaardig en riep bij Sven de wens wakker om er ook mee te gaan werken. Het eerste meel kwam er uit de meelpijp aan het eind van 2012. Toen toevallig ook nog het woonhuis naast de molen voor Sven en zijn partner beschikbaar kwam, was de beroepsmatige toekomst voor Sven bezegeld. 
Nu runt hij in Veen een ambachtelijk molenaarsbedrijf waarvan het zijn ambitie is om het verder uit te breiden, onder meer door de aanschaf van hulpapparatuur. Ook de molen van het naburige Aalburg heeft Sven inmiddels in zijn activiteiten betrokken.

 

Op 25 april jl. werd in Schiedam het startschot gegeven voor het 40 jarig jubileum van het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde (AKG). De Vrijheid en omgeving was gekozen als locatie, vanwege de recente toetreding tot het AKG na vroeger in de begindagen een van de boegbeelden van het AKG te zijn geweest. De molenaars aangesloten bij het AKG werden op De Vrijheid ontvangen met koffie en (uiteraard) cake van eigen makelij. Nadien werd de gelegenheid geboden het bedrijf in De Vrijheid te bezichtigen, alsmede de winkel in De Walvisch en museummolen De Nieuwe Palmboom. Inmiddels verzamelden de externe genodigden zich in het Jenevermuseum waar het officiële gedeelte, met aansluitend een ledenvergadering, plaats zou vinden.

Opening door voorzitter
Maarten Dolman trapte af met een welkomstwoord en een terugblik op het verleden van het AKG, het heden en vooral ook de toekomst. Het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde werd op 25 maart 1976 officieel opgericht. Het AKG is een gilde, waarin momenteel een 40-tal molenaarsbedrijven in heel Nederland zijn verenigd en waarvan circa 26 bedrijven beroepsmatig worden geëxploiteerd. Op een steenworp afstand van ‘De Vrijheid’ te Schiedam werd in 1975 door de heren B. Kloosterman, M. Schraven, Fr. Hazenberg, J. Houdijk en J. Gunneweg de basis gelegd voor de oprichting van een landelijke organisatie van ambachtelijke korenmolenaars. Na de nodige voorbereidingen werd op 25 maart 1976 het AKG officieel opgericht, met Fr. Gunnewick als voorzitter. Met het verscheiden van diverse oud-beroepsmolenaars, die hun bedrijven onlangs verkochten, is de noodzaak tot het bevorderen van continuïteit binnen het AKG eens te meer van belang. Want ook in de toekomst zal het AKG boegbeeld zijn van de malende korenmolenaars in Nederland.

Molenaar als immaterieel erfgoed
Directeur van De Hollandsche Molen Leo Endedijk stond stil bij het AKG en het belang van het in de oorsprong uit beroepsmolenaars bestaande gilde. De Hollandsche Molen erkent het belang van het AKG naast het Gilde van Vrijwillige Molenaars, dat zich richt op het draaien met molens. Doch beide organisaties maken aanspraak op de bij UNESCO aangevraagde status van immaterieel erfgoed voor het ambacht molenaar (in de breedste zin van het woord). Als jubileumgeschenk zegde Endedijk toe dat De Hollandsche Molen samen met o.a. het AKG zich in zal spannen om een erkenning in de toekomst breed uit te dragen.

Uitreiking Zilveren Meelschep
Aan de voorzitter van gastheer De Schiedamse Molens, Dhr. Van der Vlist, was het de eer om een prijs, die de stichting Schiedamse Molens in 1991 in het leven heeft geroepen, opnieuw leven in te blazen. De Zilveren Meelschep werd in 1991 voor het eerst uitgereikt aan J. Gunneweg en F. Gunnewick tijdens het derde lustrum van het AKG. Vijf jaar later kreeg A. Peereboom de prijs voor bewezen diensten binnen de Molenwereld en het AKG. Nu, tijdens het 40 jarig bestaan, is de prijs uitgereikt aan H. Schippers voor zijn bewezen diensten t.b.v. het AKG. De voormalig voorzitter heeft zich onder andere ingezet voor de totstandkoming van de Hygiënecode van de malende korenmolens en de heropstanding van de korenmolens in de jaren dat malen voor bakkers een kentering kende. Een zichtbaar ontroerde H. Schippers nam tevens een oorkonde en een geldbedrag in ontvangst.
Het officiële gedeelte werd afgesloten met een diacauserie over 40 jaar AKG, met foto’s uit heden en verleden. Deze serie is elders op de website te vinden.

Jubileumartikelen
Na de lunch was er een ledenvergadering  waarin een belangrijk onderdeel de jubileumactiviteiten en -producten betrof. Een eerste belangrijke landelijke activiteit is de broodbakwedstrijd voor thuisbakkers. Georganiseerd door het AKG in samenwerking met TV-bakker Robèrt van Beckhoven. Op deze site leest u er meer over. Daarnaast zijn er een aantal jubileumartikelen ontwikkeld, zoals een bakkersschort en duurzame draagtassen. Het na de intrede van social media uit beeld geraakte periodiek Van Haver tot Gort is in dit jaar als eenmalige jubileumuitgave verschenen. Daarnaast zullen de AKG-molenaars zich nog op verschillende manieren laten horen.

 

Subcategorieën

Categorie: Actueel - Publiek (Sectie: Publiek - Nieuws)