Op zaterdag 1 2017 juli ontving Hub van Erve, die al sedert 1980 molenaar is op de Kerkhovense Molen in Oisterwijk, een koninklijke onderscheiding. Hub ontving de onderscheiding (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) uit handen van de burgemeester van Oisterwijk en in het bijzijn van zo’n 150 familieleden, vrienden en bekenden. De onderscheiding viel hem ten deel vanwege meerdere maatschappelijke activiteiten, maar toch vooral vanwege zijn niet-aflatende inspanningen op diverse terreinen ten behoeve van het molenbehoud. Zo is Hub niet alleen een overtuigd korenmolenaar, maar is of was hij ook bestuurslid van stichting de Kerkhovense Molen te Oisterwijk, van het Gilde van Vrijwillige Molenaars afdeling Noord-Brabant en van vereniging de Hollandsche Molen. Hij is lid van de adviesraad van de Molenstichting Noord-Brabant en hij was ook instructeur voor aankomende molenaars in deze provincie. Voor deze laatste groep geeft hij nog steeds theorielessen en hij is bovendien voorzitter van de landelijke examencommissie voor vrijwillige molenaars.

Vermeldenswaard in het kader van zijn lidmaatschap van het AKG is tenslotte dat Hub zich samen met anderen die het behoud van historische landbouwgewassen propageren, inzet voor de terugkeer van vergeten graansoorten op onze akkers.
Zo is hij al een samenwerking met bijenhouders aangegaan inzake de teelt van boekweit en onderzoekt hij nu de mogelijkheid om het oude tarwe-landras Gelderse risweit, dat met succes ook op de Brabantse zandgronden geteeld kan worden, te laten herleven en toe te passen bij het bakken van brood.
Het bestuur van het AKG was bij de uitreiking aanwezig in de persoon van Bert van der Voet en wenst Hub van Erve van harte geluk met dit verdiende eerbetoon.

***