Gilde van Vrijwillige Molenaars
Opleidingen

 

| Windmolen | Watermolen | Lid worden  | Contributie | Verzekeringen | Aanmelden | Opleidingsdocumenten |

 

Het Gilde

Het Gilde van Vrijwillige Molenaars streeft er naar om molens in Nederland te laten draaien.
Iedereen in Nederland met hart voor de molens kan een opleiding volgen tot molenaar.

De opleiding

De opleiding tot vrijwillig molenaar heeft tot doel personen op te leiden, die de monumentale molens op een verantwoorde wijze regelmatig in bedrijf willen stellen. Net als bij andere werktuigen komt het functioneren het behoud van deze industriële monumenten ten goede. Daarnaast kunnen door de opleiding de kennis en de vaardigheden met betrekking tot het werken met molens bewaard blijven.

Voor de opleiding tot vrijwillig molenaar wordt naast het nodige enthousiasme, enig technisch inzicht en daadwerkelijke belangstelling van de cursist verwacht. Om de opleiding met succes te kunnen volbrengen, zal men bij enkele instructeurs op verschillende molens moeten meelopen. Niet alleen om te kijken, maar om – met de handen uit de mouwen – de nodige praktische ervaring op te doen. De uren die men op een molen doorbrengt, worden bijgehouden in een maalboekje. De praktijk wordt ondersteund door theoretische kennis, die in de loop der tijd door en voor Het Gilde van Vrijwillige Molenaars op schrift is gesteld en gepubliceerd in de Basiscursus Vrijwillig Molenaar of in de zogenaamde Informaties. Hierin komen onderwerpen als het weer, de verschillende molentypes en hun onderdelen, het onderhoud en de veiligheid aan de orde. Ook het afdelingsbestuur speelt een belangrijke rol bij het overbrengen van de kennis voor de opleiding: men organiseert theorie- en contactavonden en excursies.

Het is geenszins de bedoeling om beroepsmolenaars op te leiden. Het streven is gericht op het opleiden van mensen, die op een verantwoorde wijze regelmatig een molen willen laten draaien en daarbij kleine onderhoudswerkzaamheden willen verrichten. Het is immers niet mogelijk het echte molenaarsvak aan te leren, indien men slechts in het weekeinde op de molen kan zijn.

Het GVM verzorgt twee molenaarsopleidingen: de oorspronkelijke opleiding tot vrijwillig molenaar voor door windgedreven molens en sinds 1997 een nieuwe opleiding tot vrijwillig molenaar voor door watergedreven molens.

 

Windmolen

De opleiding tot vrijwillig windmolenaar duurt gemiddeld 2 jaar, afhankelijk van uw beschikbare tijd en inzet. Voor de begeleiding bij het opdoen van praktische ervaring en theoretische kennis kan de cursist terecht bij een instructeur die door het GVM is aangesteld. Daarnaast kan men aanvullende ervaring en kennis opdoen bij gediplomeerde vrijwillige molenaars op verschillende molentypes.

Als na verloop van tijd blijkt dat u aan de eisen voldoet, zal de instructeur u aanmelden voor het toelatingsexamen dat door het afdelingsbestuur van het GVM wordt afgenomen. Voor deelname aan het toelatingsexamen dient men ten minste een jaar in opleiding te zijn geweest . Tevens dient men in die tijd minimaal 150 uur praktijkervaring op een molen te hebben opgedaan (waarvan minimaal 30 uren op een ander type molen dan de instructiemolen), die in het maalboekje is afgetekend. Om deel te kunnen nemen aan het examen, moet men bovendien ten minste 18 jaar oud zijn.

Levert het toelatingsexamen geen problemen op, dan wordt de kandidaat voorgedragen voor het landelijk examen, dat door de examencommissie van De Hollandsche Molen op een windmolen wordt afgenomen. Na het met positief resultaat afleggen van het molenaarsexamen ontvangt de cursist een getuigschrift van De Hollandsche Molen.

Als gediplomeerd vrijwillig molenaar wordt u geacht zelfstandig een molen te kunnen bedienen.

 

Watermolen

Terwijl Het Gilde van Vrijwillige Molenaars vanaf haar oprichting een opleiding tot windmolenaar verzorgt, ontbrak het tot 1997 aan een opleiding tot molenaar voor watergedreven molens. Deze molens worden de laatste jaren gelukkig steeds meer gewaardeerd, hetgeen onder meer blijkt uit het toegenomen aantal uitgevoerde restauraties. Met de toenemende belangstelling is tevens het besef gegroeid dat dit type molen een eigen, specifieke opleiding vereist. De watermolenaarscursus bestaat uit zeven modules, die worden gekenmerkt door leerdoelen, de beschrijving van de leerstof en een aantal opdrachten. De cursist dient van iedere module een verslag of werkstuk te maken, waarin de opdrachten worden uitgewerkt. Voor de begeleiding bij het werken op een molen, het bestuderen van de leerstof en het maken van de werkstukken kan de cursist terecht bij een instructeur die door het GVM is aangesteld. Daarnaast kan men praktijkervaring opdoen bij een gediplomeerd vrijwillig molenaar. Voor toelating tot het examen dient men ten minste een jaar in opleiding te zijn geweest en in die tijd gedurende minimaal 100 uur praktijkervaring op een molen te hebben opgedaan, die in het maalboekje is afgetekend. Tevens dient men van de zeven modules een werkstuk te hebben ingeleverd, waarvan de beoordeling meetelt voor het examen dat door de examencommissie van De Hollandsche Molen op een watermolen wordt afgenomen. Om deel te kunnen nemen aan het examen, moet men ten minste 18 jaar oud zijn. Na het met positief resultaat afleggen van het molenaarsexamen ontvangt de cursist een getuigschrift van De Hollandsche Molen. Als gediplomeerd vrijwillig molenaar wordt u geacht zelfstandig een molen te kunnen bedienen.

 

Hoe lid te worden van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars ?

Dit kan op drie manieren, namelijk als:

l             DONATEUR

ondersteunt u de doelstelling van het GVM en ontvangt u vier maal per jaar het verenigingsblad de Gildebrief.

De contributie bedraagt € 12,50 per jaar.

l             SPECIAAL DONATEUR

ontvangt u behalve de Gildebrief en de lesstof ook de publicaties die regelmatig door het GVM worden uitgegeven. Naast de lesstof voor de opleiding verschijnen er Informaties, waarin over onderwerpen wordt geschreven die van belang zijn voor de molenaar.

De contributie bedraagt € 22,- per jaar en u betaalt eenmalig € 47,50 als entreegeld.

l             LID IN OPLEIDING (minimum leeftijd 16 jaar)

ondersteunt u de doelstelling van het GVM niet alleen, maar gaat u waarschijnlijk ook daadwerkelijk een actieve bijdrage leveren aan het molenbehoud.

De contributie bedraagt € 22,- per jaar en u betaalt eenmalig € 47,50 als entreegeld.

Verzekering

Aangezien het werken op en met een molen niet zonder risico’s is, heeft Het Gilde van Vrijwillige Molenaars voor de leden in opleiding een collectieve WA-verzekering afgesloten, waarvan de premie in de contributie is opgenomen. Daarnaast kan men via het GVM een persoonlijke ongevallenverzekering en een WAplus-verzekering afsluiten. De laatste verzekering dekt het risico van het ontstaan van schade aan de molen ten gevolge van nalatigheid van de molenaar. Uitgebreide informatie over deze verzekeringensvormen is opgenomen in het entreepakket.

Contributie

De contributie en eventueel het entreegeld dient te worden overgemaakt op:

                                            postgirorekening:      2144780

                                                  ten name van:      Het Gilde van Vrijwillige Molenaars

                                                                       te:      Steenwijk

 Indien men na 1 juli lid wordt, is de contributie voor het betreffende jaar een aangepast bedrag. Bij aanmelding na 15 november betaalt u de contributie voor het daaropvolgende jaar; de rest van het lopende jaar is het lidmaatschap gratis. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Voor leden in opleiding geldt, dat men formeel met de opleiding begint op de dag dat de contributie op de rekening van het GVM is bijgeschreven.

Aanmelden

Door middel van het  aanmeldingsformulier kunt u zich aanmelden bij Het Gilde van Vrijwillige Molenaars. U kunt dit formulier aanvragen via email bij de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via de website informatie aanvragen.

N.B.:       Wij streven ernaar uw aanmelding (verwerking betaling, invoeren in ledenbestand en verzending van het lesmateriaal) binnen vier weken na ontvangst van de contributie te kunnen afhandelen.

Inlichtingen

Het spreekt voor zich dat, indien u na het lezen van deze folder nog vragen hebt, wij u gaarne nadere inlichtingen willen verschaffen. Hiervoor kunt u terecht bij het secretariaat of de ledenadministratie en bij de contactpersoon van de regionale afdeling van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Of informeert u eens bij één van de vele vrijwillige molenaars die ervoor zorgt dat ook de molen bij u in de buurt regelmatig draait en te bezichtigen is.

Of bent u misschien de toekomstige molenaar van die nu nog stilstaande molen…?

Opleidingsdocumenten

Wegens herziening van de opleiding zijn actuele documenten langs deze weg tijdelijk niet beschikbaar.