Ballotages

Ten behoeve van zijn toelating tot het Gilde als lid-gezel werd op maandag 28 januari 2019 ook Bart Hoofs (50) uit Hilvarenbeek bij zijn molenaarsactiviteiten gadegeslagen en bevraagd door een kritische ballotagecommissie. Dat gebeurde op de plaatselijke molen De Doornboom.
Behalve de datum waren ook de omstandigheden winters, want tot kort voor de ballotage waren de zeilen nog bevroren en onhandelbaar en dreigde de wind het te laten afweten. Maar een depressie bracht de ommekeer en zoveel wind dat zeilen niet eens nodig waren.
Bart zelf bracht het er prima van af. Hij beleefde daarmee de afsluiting van een periode van bijna dertig jaar, waarin zijn molenbelangstelling zich steeds verder ontwikkelde. Daarbij waren het bedrijfsmatig karakter van de molen en de inhoud van het vak de zaken die hem vanaf het begin het meest interesseerden. Dat werd veroorzaakt door het feit dat hij als leerling meteen al geconfronteerd werd met een werkende korenmolen. Hij gaf daar zelf een vervolg aan door tijdens zijn opleiding veel te gaan praten met molenaars die nog (of weer) beroepsmatig werkten.
Bart heeft een voltijds dienstverband buiten de molenwereld en dus zal hij vooral in de weekenden en als vrijwillig molenaar zijn maalactiviteiten blijven verrichten. Maar als de gelegenheid zich voordoet en tijdens vakanties is Bart ook vaak op de molen te vinden, zoals passanten al vaak hebben kunnen constateren.
Hij streeft er samen met een team van andere Hilvarenbeekse vrijwilligers naar om steeds meer afnemers van molenmeel, tot nu toe voornamelijk bakkers, aan zich te binden. Maar particuliere klanten zijn ook welkom. De wens van Bart voor de toekomst is om zijn kennis van graan, meel en het maalproces zodanig te verdiepen dat hij zijn klanten inhoudelijk nog beter kan adviseren.

Foto: Jan Klerks - (C) 2019

 

 

Op 5 november 2018, tijdens de najaars-ledenvergadering in Hulshorst, ontvingen twee voormalige aspirant-leden van het AKG, nadat zij eerder al een succesvolle ballotage hadden doorlopen, het certificaat van gezel. Dat zijn Adri Kamp en Sven Verbeek. Sven en Adri hebben aangetoond de machine -die hun molen is- te beheersen en een mooie zak meel te kunnen malen, die voldoet aan alle eisen die daar wat betreft bakkwaliteit en gezondheidsaspecten aan gesteld kunnen worden. Daarbij hebben zij ook laten zien hun bedrijf op orde te hebben als het gaat om hygiëne en administratie. Dat is voorwaar een mooie prestatie, die gelukkig elk jaar wel door enkele aspirant AKG-leden wordt geleverd en die hen ook het felbegeerde en mooie metalen schild oplevert dat als teken van hun vakmanschap in of aan de molen mag worden opgehangen. Als het dan ook nog gezellen betreft die relatief jong van jaren zijn, dan is dat dubbel feestelijk, want juist zij hebben gelegenheid om zich het vak helemaal eigen te maken, het straks door te geven aan een volgende generatie en zo voor continuïteit te zorgen. 

 

Adri Kamp (43) - molen De Arend in Terheijden (NB)


Adri, geboortig uit Waspik, las zo’n tien jaar geleden in de krant over het molenbedrijf van Herman Schippers, die op dat moment voorzitter van het AKG was maar ook een opvolger zocht voor het molenaarsbedrijf dat hij in Terheijden had opgebouwd. Op dat moment werkte Adri in opdracht van een kunstenaar aan de constructieve uitvoering van diens objecten; hij had een opleiding genoten als meubelontwerper. Werk noch opleiding had Adri dus voorbestemd tot molenaar, maar een eerste bezoek aan molen De Arend deed hem andere dingen zien en trok hem over de streep. Hij wilde molenaar worden. Adri begon met vegen, meldde zich aan bij het Gilde van Vrijwillige Molenaars om de basisopleiding te gaan volgen, hielp op nog wat andere manieren als vrijwilliger mee en van het een kwam het ander: op 1 januari 2014 nam hij het bedrijf officieel van Herman over.
Inmiddels zwaait Adri met succes de scepter op de molen, terwijl Herman nog gedurende enkele dagdelen per week meehelpt.
Gevraagd naar zijn ambities voor de toekomst zegt Adri, die zijn bestaan en zijn geluk gevonden heeft in de molen, dat hij hoopt het te kunnen blijven volhouden zoals het nu loopt. Want de toekomst is onzeker en veel dingen heb je niet in de hand. Maar als het aan hem ligt, blijft de Arend nog heel lang een malende korenmolen. 

 

Sven Verbeek (36) – molen De Hoop in Veen (NB)     .


Sven groeide op in Dussen en werd al vanaf zijn kinderjaren geboeid door molens. Op ongeveer achtjarige leeftijd bracht hij een bezoek aan een poldermolen, de Noordeveldse molen in zijn woonplaats, waarbij het majestueuze houten onderwiel dat hij daar zag (ruim 6 meter in diameter) een blijvende indruk op hem maakte. Ook hij ging, zo gauw dat kon, lessen volgen bij het Gilde van Vrijwillige Molenaars en kwam zo op de korenmolen van Woudrichem terecht. Van daar naar het dorp Veen, waar een molen stond die wel vaak draaide maar niet kon malen, was maar een kleine afstand. Een restauratie in 2010 maakte die molen weer maalvaardig en riep bij Sven de wens wakker om er ook mee te gaan werken. Het eerste meel kwam er uit de meelpijp aan het eind van 2012. Toen toevallig ook nog het woonhuis naast de molen voor Sven en zijn partner beschikbaar kwam, was de beroepsmatige toekomst voor Sven bezegeld. 
Nu runt hij in Veen een ambachtelijk molenaarsbedrijf waarvan het zijn ambitie is om het verder uit te breiden, onder meer door de aanschaf van hulpapparatuur. Ook de molen van het naburige Aalburg heeft Sven inmiddels in zijn activiteiten betrokken.

 

Binnen sommige families kruipt er echt molenbloed door de aderen; zo ook bij de familie Dolman. Karel Dolman, zoon van Maarten Dolman van “de Windotter” uit IJsselstein, is dit jaar als Gezel geballoteerd op molen “De Windhond” in Woerden. Zoals van een derde-generatie korenmolenaar verwacht mocht worden verliep de ballotage van de 27-jarige Karel vlekkeloos. Hiermee voegt het AKG met "De Windhond" weer een prachtig nieuw maalbedrijf toe waar het AKG-schild op de molen prijkt.

 

https://www.molendewindhond.nl

In 2017 is Ab de Graaff op de Bökkers Mölle in Olst als Gezel geballoteerd door 3 Meester molenaars van het AKG.
Er stond niet veel wind en even dreigde de ballotage om deze reden niet door te kunnen gaan. Ab wist echter wat zijn stenen konden en met een rustig gangetje kon er toch nog worden gemalen: Petje af!
Ab volgt hiermee Bert van Rijswijk op die inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd ruimschoots is gepasseerd. We wensen Ab veel succes!

http://www.bokkersmolleolst.info


Drie nieuwe molenbedrijven, twee bedrijfsoverdrachten en twee nieuwe Meester molenaars

Tijdens de najaarsvergadering van het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde te Hulshorst op 7 november 2016, heeft het AKG drie nieuwe molenbedrijven in haar gelederen verwelkomd. De molenaars zijn geballoteerd als Gezel molenaar en hebben hun proeve van bekwaamheid afgelegd tegenover de ballotagecommissie (bestaande uit 3 Meester molenaars).
Molen De Eendracht te Alphen aan den Rijn wordt bemalen door Dick Esveld.
Paul Rijkers en Chris Smit zijn geballoteerd tot Gezel op hun molen De Leeuw in Aalsmeer.
Het derde nieuwe bedrijf binnen het AKG betreft molen De Jager in Oud-Vossemeer. Hier is Corneel Droogers geballoteerd tot Gezel molenaar.

Foto's links: Dick Esveld, midden: Paul Rijkers en Chris Smit, rechts: Corneel Droogers

Daarnaast werden een tweetal bedrijven die reeds lange tijd lid zijn van het AKG overgenomen door een nieuwe molenaar, waarmee zij hernieuwd binnen het AKG blijven.
Het betreft De Vier Winden te Vragender, waar George Pijnappel het reeds lang bestaande familiebedrijf heeft overgenomen van Henk Klein Gunnewiek.
Het bedrijf in molen De Windlust in Radewijk is enige tijd terug door Johan Nijeboer overgedragen aan Wim de Goeijen.
Tot slot moet worden gemeld dat Arend Vriend is geballoteerd als Gezel molenaar op molen De Vriendschap in Weesp; Arend was eerder Gezel molenaar op molen De Windhond in Soest.

 

Wim de Goeijen (links) en Arend Vriend (links op rechterfoto)

Fred Prins en Jan Scheirs werden geballoteerd tot Meester molenaar op hun molens, respectievelijk molen Kijkduin te Schoorl en De Kerkhovense Molen te Oisterwijk.

 

Fred Prins (foto links) en 
Jan Scheirs (rechts op rechter foto * (c) Marie-Therèse Kierkels)