Ten behoeve van zijn toelating tot het Gilde als lid-gezel werd op maandag 28 januari 2019 ook Bart Hoofs uit Hilvarenbeek bij zijn molenaarsactiviteiten gadegeslagen en bevraagd door een kritische ballotagecommissie. Dat gebeurde op de plaatselijke molen De Doornboom.
Behalve de datum waren ook de omstandigheden winters, want tot kort voor de ballotage waren de zeilen nog bevroren en onhandelbaar en dreigde de wind het te laten afweten. Maar een depressie bracht de ommekeer en zoveel wind dat zeilen niet eens nodig waren.
Bart zelf bracht het er prima van af. Hij beleefde daarmee de afsluiting van een periode van bijna dertig jaar, waarin zijn molenbelangstelling zich steeds verder ontwikkelde. Daarbij waren het bedrijfsmatig karakter van de molen en de inhoud van het vak de zaken die hem vanaf het begin het meest interesseerden. Dat werd veroorzaakt door het feit dat hij als leerling meteen al geconfronteerd werd met een werkende korenmolen. Hij gaf daar zelf een vervolg aan door tijdens zijn opleiding veel te gaan praten met molenaars die nog (of weer) beroepsmatig werkten.
Bart heeft een voltijds dienstverband buiten de molenwereld en dus zal hij vooral in de weekenden en als vrijwillig molenaar zijn maalactiviteiten blijven verrichten. Maar als de gelegenheid zich voordoet en tijdens vakanties is Bart ook vaak op de molen te vinden, zoals passanten al vaak hebben kunnen constateren.
Hij streeft er samen met een team van andere Hilvarenbeekse vrijwilligers naar om steeds meer afnemers van molenmeel, tot nu toe voornamelijk bakkers, aan zich te binden. Maar particuliere klanten zijn ook welkom. De wens van Bart voor de toekomst is om zijn kennis van graan, meel en het maalproces zodanig te verdiepen dat hij zijn klanten inhoudelijk nog beter kan adviseren.

Foto: Jan Klerks - (C) 2019