Adri Kamp - molen De Arend in Terheijden (NB)

Op 5 november 2018, tijdens de najaars-ledenvergadering in Hulshorst, ontving een voormalig aspirant-lid van het AKG, nadat hij eerder al een succesvolle ballotage hadden doorlopen, het certificaat van gezel. Adri Kamp, molenaar in Terheijden heeft aangetoond de machine -die de molen is- te beheersen en een mooie zak meel te kunnen malen, die voldoet aan alle eisen die daar wat betreft bakkwaliteit en gezondheidsaspecten aan gesteld kunnen worden. Daarbij heeft hij ook laten zien zijn bedrijf op orde te hebben als het gaat om hygiëne en administratie. Dat is voorwaar een mooie prestatie, die gelukkig elk jaar wel door enkele aspirant AKG-leden wordt geleverd en die hen ook het felbegeerde en mooie metalen schild oplevert dat als teken van hun vakmanschap in of aan de molen mag worden opgehangen. Als het dan ook nog gezellen betreft die relatief jong van jaren zijn, dan is dat dubbel feestelijk, want juist zij hebben gelegenheid om zich het vak helemaal eigen te maken, het straks door te geven aan een volgende generatie en zo voor continuïteit te zorgen. 

Adri, geboortig uit Waspik, las zo’n tien jaar geleden in de krant over het molenbedrijf van Herman Schippers, die op dat moment voorzitter van het AKG was maar ook een opvolger zocht voor het molenaarsbedrijf dat hij in Terheijden had opgebouwd. Op dat moment werkte Adri in opdracht van een kunstenaar aan de constructieve uitvoering van diens objecten; hij had een opleiding genoten als meubelontwerper. Werk noch opleiding had Adri dus voorbestemd tot molenaar, maar een eerste bezoek aan molen De Arend deed hem andere dingen zien en trok hem over de streep. Hij wilde molenaar worden. Adri begon met vegen, meldde zich aan bij het Gilde van Vrijwillige Molenaars om de basisopleiding te gaan volgen, hielp op nog wat andere manieren als vrijwilliger mee en van het een kwam het ander: op 1 januari 2014 nam hij het bedrijf officieel van Herman over.
Inmiddels zwaait Adri met succes de scepter op de molen, terwijl Herman nog gedurende enkele dagdelen per week meehelpt.
Gevraagd naar zijn ambities voor de toekomst zegt Adri, die zijn bestaan en zijn geluk gevonden heeft in de molen, dat hij hoopt het te kunnen blijven volhouden zoals het nu loopt. Want de toekomst is onzeker en veel dingen heb je niet in de hand. Maar als het aan hem ligt, blijft de Arend nog heel lang een malende korenmolen.