Door klanten wordt wel eens ten onrechte verondersteld dat speltmeel of speltbrood het predicaat glutenvrij of glutenarm zou dragen. Dit wekt de indruk dat speltbrood geschikt zou zijn voor mensen met een absolute glutenintolerantie (coeliakie). Dit is geenszins het geval. Spelt is de voorloper van tarwe en vertoont sterke overeenkomsten in eigenschappen, waaronder de toxiciteit van gluten. Gluten zorgen bij mensen met coeliakie voor beschadiging van het dunne darmvlies. Mensen met een overgevoeligheid voor tarwegluten verdragen speltproducten vaak beter dan tarweproducten. Doch men moet zich realiseren dat de enige effectieve behandeling van coeliakie is het volledig weglaten van de granen en producten die gluten bevatten.
De Nederlandse Coeliakie Vereniging (NCV) heeft onlangs vastgesteld dat de voorlichting hieromtrent nadere aandacht verdient.
Het AKG werkt daar graag aan mee om zo een bijdrage te leveren aan de beperking van gezondheidsrisico’s.

Voor meer informatie over coeliakie kijkt u op www.glutenvrij.nl